Видеонаблюдение

Системи за видеонаблюдение

Фирма АЙТИБИ осигурява частично и цялостно изграждане на системи за видеонаблюдение, като се започне от идея, многовариантно проектиране, окабеляване, монтаж, асемблиране, настройка, въвеждане в експлоатация, обучение и се стигне до многогодишна поддръжка и ремонт на техниката.

Проектите за видеонаблюдение на АЙТИБИ са с изключително широк кръг на приложение:
търговски обекти, учебни заведения, банки, игрални зали, болнични заведения, хотели, жилищни сгради, строителни обекти, паркинги, гаражи, частни имоти, обществени сгради, превозни средства и др.

Един от основните стремежи на фирмата е високата степен на задоволство на нашите клиенти. Поради тази причина, АЙТИБИ подхожда с изключително голяма сериозност към изискванията на всеки свой клиент.

Всеки проект за изграждане на система за видеонаблюдение фирмата приема като личен проблем, който се стреми да разреши бързо, ефективно и професионално. За да осъщстви тези си цели, АЙТИБИ разполага не само с високо квалифицирани кадри, но и използва най-модерна техника.

Всеки проект за изграждане на система за видеонаблюдение, който АЙТИБИ проектира или създава, носи със себе си функциналността да бъде наблюдаван и контролиран отдалечено през интернет. Така, във всеки един момент, клиентите ни могат да бъдат информирани.